„Świat dźwiga na barkach nie Atlas, ale kobieta, i czasem igra nim jak piłką.” /Petroniusz/

Cel lekcji: znam kobiety, występujące w powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.

  1. Wypiszcie minimum 5 kobiet – bohaterek „Quo vadis”.
  2. Ćwiczenie: kobiety w „Quo vadis” i ich mężczyźni – połącz w pary.
  3. W świecie wartości: do każdej z bohaterek dopiszcie jedną lub dwie wartości, którymi kierowała się w życiu. Porównajcie swoje odpowiedzi.
  4. Petroniusz twierdził, że „kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota, ile waży, ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny
    – wątek miłosny której z bohaterek najbardziej Ci przypadł do gustu? Uzasadnij swoją odpowiedź, odnosząc się do treści lektury.
    (odpowiedź „bo o tym jest najwięcej w książce” to NIE jest odniesienie do treści).