Zadanie tygodniowe – rozumienie tekstu i rozprawka

Materiał do opracowania – Radosław Kotarski, Koronawirus. Kiedy to się skończy? (właściwie od 2:45, żeby otworzyć w nowej karcie, przytrzymaj crtl, zanim klikniesz odnośnik):
– youtube https://youtu.be/8DUBWPzkS9Q
– Apple Podcasts: http://tiny.cc/polimaty2apple
– Spotify: http://tiny.cc/polimaty2spotify
– Google Podcasts: http://tiny.cc/polimaty2google
– Castbox: http://tiny.cc/polimaty2castbox
– Pocket Casts: http://tiny.cc/polimaty2pca
– Stitcher: http://tiny.cc/polimaty2stitcher

Odpowiedz na pytania, dotyczące powyższego materiału:
1. W jakim celu autor przywołuje fakty o dawnych epidemiach?
2. Jakie 5 epidemii wymienia?
3. Które dwie epidemie miały miejsce w omawianej obecnie na zajęciach epoce? Jaka to była choroba?
4. Skąd pochodzi słowo „kwarantanna”? Kiedy powstało?
5. Wypisz po 1 podobieństwie między dawnymi epidemiami a dzisiejszą (w sumie 5 różnych podobieństw).
6. Wypisz po 1 pozytywnym skutku trzech z wymienionych epidemii (w sumie 3 pozytywne skutki).
Zdjęcie notatki prześlij na adres e-mail. Termin: sobota, 4.04.2020, północ.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy, jako ludzkość, wyciągamy wnioski z historii. Odnieś się do obecnego stanu epidemii. Użyj przynajmniej 3 argumentów, które podeprzesz przykładami z wysłuchanego materiału lub z innych źródeł.
Zdjęcie, skan (czytelne!) lub dokument w formacie .doc, docx, .odt, .txt lub .pdf prześlij na adres e-mail. Termin: sobota, 4.04.2020, północ. Przedłużenie terminu: niedziela, 5.04.2020, północ.

Pamiętaj, że Twoja praca nie może być krótsza niż 180 słów. Nie wolno kopiować zdań, fragmentów tekstu – to plagiat. Należy pisać własnymi słowami.
Kryteria oceny pracy pisemnej.