Karnawał wg Norwida – „Po balu”

Cele:
– potrafisz poddać analizie krótki utwór;
– wskazujesz obrazy poetyckie i wskazujesz ich funkcje;
– poznajesz i umiesz omówić element kultury romantyzmu: salon/bal.

„Po balu” – slajd 18. i 19.
 1. Kultura salonowa – krótka definicja na podst. 1. akapitu tekstu ze str. 310;
 2. „Po balu” – analiza (budowa: strofy, wersy, zgłoski (sylaby), rymy; podmiot liryczny – rodzaj liryki; środki stylistyczne);
 3. Interpretacja, pomocnicze zwroty:
  * sytuacja liryczna;
  * metafory użyte w 1. strofie; słowa Norwida wskazują na…
  * obraz liryczny w drugiej strofie pokazuje…
  * elementy natury wprowadzone w 3. strofie wprowadzają kontrast…
 4. Puenta – zapisz refleksję dotyczącą 4 strofy (jak rozumiesz gest podmiotu lirycznego? co próbował zrobić? jak to się skończyło?) – skonfrontuj to z 2. i 3. akapitem ze str. 310.