Przemówienie

Środki retoryczne – slajd 9, podręcznik, s. 287-288:

 • pytanie retoryczne,
 • wykrzyknienie,
 • powtórzenie wyrazowe i składniowe (powtórzenie sposobu zbudowania zdania),
 • wyliczenie,
 • słownictwo nacechowane emocjonalnie,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków,
 • partykuły wzmacniające przekaz,
 • nazwy ogólnie uznawanych wartości i antywartości.

ćwiczenia:

Wybierz temat i napisz do niego tezę w zeszycie:

 1. Na spotkaniu Rady Miejskiej z młodzieżą przekonaj zebranych, że warto współpracować dla dobra miasta niezależnie od przynależności partyjnej.
 2. Przekonaj uczniów Twojej szkoły, że podążanie za modą w ubiorze może być szkodliwe.
 3. Przekonaj twórców listy lektur obowiązkowych w szkole średniej, by zawarli na niej powieści fantastyczne.
 4. Przekonaj swoich kolegów z klasy, że umiejętności nabywane w szkole mogą się przydać w życiu.

O czym trzeba pamiętać?

 • zwrot do słuchaczy (powtórzenie go kilkukrotnie, najlepiej, żeby był w każdym akapicie – w ten sposób też nie zapomnisz, co piszesz),
 • tryb rozkazujący, używanie 1 os. l. mn.,
 • argumentowanie z podawaniem przykładów – najlepiej każdy argument zapisz w nowym akapicie i bez słowa „argument”,
 • urozmaicenie tekstu cytatem (że taka oczytana jesteś), przysłowiem (bo to mądrość narodu…),
 • wnioski i podziękowanie / apel w zakończeniu (bo jak na koniec powiesz, co robić, to zwiększasz prawdopodobieństwo, że ktoś posłucha).

Podsumowanie przemówień – sprawy praktyczne:

 1. Zawsze zwracamy się do adresata wielkimi literami do adresata:
  Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy i Koleżanki, Najwyższy Sądzie, ew. Szanowni Twórcy listy lektur obowiązkowych;
 2. W treści przemówienia dalej zwracamy się do adresata;
 3. Nie zmieniamy nagle formy: Szanowna Pani Aniu, piszę z pytaniem, kiedy mi sprawdzisz pracę, Szanowni Państwo, przychodzę do Was ze sprawą…
 4. Piszemy akapity – każdy akapit jest oddzielną częścią, nowy akapit = nowa treść.

Od czego zacząć? Everyday Hero:
https://youtu.be/MNdmXNDQWQ8?t=55 – od czego zacząć?

Jak mówić, żeby nas słuchano – Jerzy Bralczyk:
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=529 sztuczność a naturalność (3′)
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=1108 – mechanizmy zjednywania (2,5′)
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=1368 – kontakt
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=1851 – wiarygodność (3′)
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=2107 – oswajanie wad (2′)
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=2459 – tempo mówienia
https://youtu.be/TG4ZAGnlPOY?t=2730 – intonacja